winter nets_double.jpg

Kolttasaamelaisten visuaaliset historiat Näätämöjoen valuma-alueelta

Kolttasaamelaiset ovat alkuperäiskansaa, joka elää Näätämöjoen valuma-alueella Saamenmaassa. Kolttien alkuperäinen kotiseutu on nykyään Luoteis-Venäjään kuuluvalla Petsamon vyöhykkeellä. Historiallisten tapahtumien vuoksi koltat pakkosiirtyivät Näätämölle toisen maailmansodan jälkeen.

Tässä osuudessa käsitellään kolttasaamelaisten perinnetietoa Sevettijärven kylältä ja Näätämöltä. OSK Lumimuutos ja kolttasaamelaiset ovat työskennelleet vuodesta 2007 alkaen löytääkseen keinoja nopeasti etenevään ilmastonmuutokseen sekä yhteishallintaan, jolla saamelaisten perinnetietoa ja kulttuuria tuetaan.

Elokuvat

Raimo Moshnikoff on eläkkeellä oleva poromies ja kalastaja, joka tuntee alueen luontoa hyvin tarkkaan. Marraskuu 2018 on ollut ennätyslämmin, ja tässä lyhyessä videossa Raimo kertoo sään vaikutuksista poroihin ja lumen määrään.


Raimo Moshnikoff on eläkkeellä oleva poromies ja kalastaja, käsittelee tässä lyhyessä videossa lintujen outoa käytöstä, kun marjat alkoivat käymään syksyllä säämuutosten seurauksena.


Risto Semenoff, poromies, on seurannut Vainosjoen tilaa koko elämänsä. 40 vuotta sitten joki perattiin ja taimenen ja harjuksen kutualueet ja elinympäristöt menetettiin. Riston pitkäjänteinen työ on johtanut vesistön kunnostukseen ja tässä lyhyessä haastattelussa Risto kertoo ajatuksiaan kunnostustyöstä.