under ice fish full frame.jpg

Lumimuutoksen

visuaalihistorioiden arkisto

Visuaalisten historioiden arkisto on OSK Lumimuutoksen ylläpitämä kokoelma pohjoisten alkuperäiskansojen ja luontaistalouksien elämään liittyvistä video- ja muista visuaalisista aineistoista. Se on perustettu joulukuussa 2017.

Ensimmäisen rungon materiaaleille muodostaa vuosina 2005-2017 kerätty materiaali Puruveden talvinuottaukseen liittyvästä perinnekulttuurista.

OSK Lumimuutos on voittoatavoittelematon, itsenäinen järjestö, joka pyrkii edistämään pohjoisen perinteitä, luontaistalouksia ja luontoon liittyviä kysymyksiä. Kotimaan toiminta keskittyy Pohjois-Karjalaan. Tämän lisäksi osuuskunnalla on laajaa vesiensuojelu- ja perinnetyötä kalottialueella, josta voi saada lisätietoja englanniksi osoitteessa Snowchange.