evenki spring camp 2010.JPG

EVENKI PEOPLES, SIBERIA

OSK Lumimuutos on työskennellyt Siperiassa asuvan Evenki-kansan kanssa vuodesta 2004. Tämä tieteellis-kulttuurinen yhteistyö, jossa evenkit ovat kanssatutkijoita, on keskittynyt luontaiselinkeinojen, kuten poronhoidon, ilmastonmuutoksen, luonnon monimuotoisuuden ja evenkien perinteen aihepiireihin. Helmikuussa 2019 yhteistyössä yhdysvaltalaisen National Snow and Ice Data Centerin kanssa OSK Lumimuutos julkaisi "Evenki Atlaksen", johon on koottu tietoja heidän elämästään, kulttuuristaan ja muutoksista Etelä-Siperiassa. Lisäksi tässä on muutama haastattelu, jotka liittyvät atlaksen käyttöön a sen eri moduleihin.


Elokuvat

Tero Mustonon announces the launch of the first online cultural atlas of Indigenous Knowledge from Siberia.


Tero Mustonen gives a overview and tutorial of the atlas’ functionality.