Visuaalisten historioiden arkisto on OSK Lumimuutoksen ylläpitämä kokoelma pohjoisten alkuperäiskansojen ja luontaistalouksien elämään liittyvistä video- ja muista visuaalisista aineistoista. 

Viimeisten vajaan 20 vuoden aikana osuuskuntamme toiminnassa on dokumentoitu laajasti luontaistalouksien ja alkuperäiskansojen kanssa pohjoisen alueen muutosta. Näillä sivuilla esitellään kylien, perheiden ja yhteisöiden hyväksymiä videotallenteita muuttuvasta pohjolasta.

Tero Mustonen OSK Lumimuutoksesta toteaa: "Kerrottujen, suullisten perinteiden lisäksi visuaalihistoriat, kuvalliset kulttuurin ja muistin ilmaukset, ovat olennaisia kalottialueen ja havumetsävyöhykkeen alkuperäis- ja perinneyhteisöissä. Näillä sivuilla käsitellään ilmaston-, kulttuurin ja ympäristön muutoksia pohjoisen luontaistalousyhteisöissä. Kylät omistavat omat materiaalinsa, mutta niitä pyritään jakamaan näillä sivuilla keskinäisen oppimisen hengessä ja perinteiden, kalastuksen ja muiden luonnon kanssa toimimisen tukemiseksi."

Osuuskunnan työstä voit lukea tarkemmin www.lumi.fi suomeksi tai www.snowchange.org englanniksi.

3 photos.jpg